Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Control N' Security's personale har stor erfaring som butikskontrollanterControl N’ Security er et autoriseret vagtfirma, hvis personale har stor erfaring som butikskontrollanter. De er altid diskrete, når den formodede butikstyv skal tilbageholdes.

En butikskontrollant fra Control N’ Security:

1Skal følge butikkens procedure ved en tilbageholdelse.

2Er opmærksom på, at det ikke er et spørgsmål om 'armkræfter', når en tyv skal stoppes.

3Skal opføre sig bestemt men så venligt som overhovedet muligt. Den pågrebne er i en ulykkelig situation, og ind imellem tager butikspersonale også fejl.

4Undgår at berøre eller visitere kunden.

5Forsøger altid at have et vidne med til samtalen og presser ikke for indrømmelser om tidligere tyverier.

 

Control N' Security's personale har stor erfaring som butikskontrollanter

 

Samarbejder med Politiet

Control N´ Security’s butikskontrolant samarbejder med Politiet og er indstillet på at medvirke i sagens opklaring, måske som vidne.

Derudover benyttes en særlig anmeldelsesblanket, og der aftales en procedure med det lokale politi, bl.a. om hvornår politiet skal tilkaldes.

 

Varesikring

Control N´ Security kan tilbyde en elektronisk eller mekanisk varesikring, som har en stor præventiv effekt.

Vi kan undervise personalet i at behandler fejlalarmer. Fejlalarmer ses typisk, når personalet glemmer at fjerne en alarmbrik ved salget.

Centervagter

 

Control N’ Security’s centervagter fremstår som en professionel autoritet, der er med til at opretholde en god atmosfære i centeret m.v., hvor der er ro og orden på én og samme tid.
Læs mere

Alarmkørsel

 CNS er godkendt til alle former for alarmudrykninger

Control N´ Security’s alarmkørsel udfører alle former for alarmkørsel og er ISO 9001 certificeret. Det betyder, at vi er godkendt til alle former for alarmudrykninger, i alle forsikringsniveauer.
Læs mere

Tilsyn

 TIlsyn har en præventiv virkning

Control N´ Security tilbyder vagttilsyn, dvs. hvor vagten kommer X-antal gange i løbet af natten. Dette har en præventiv virkning, da tyve aldrig kan være sikre på, hvornår vagten kommer.
Læs mere